Yhteystiedot:

Merkittävään some-näkyvyyden vuoksi haluan kertoa avoimesti kaikki sidonnaisuuteni. Lääkäri Atte-somelääkäriprojektin somejulkaisut ja road tripin 2023 rahoittaa A-klinikkasäätiö, joka on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen päihdealan järjestö. Palkkioni somelääkärin työstä vastaa terveyskeskuslääkärin palkkiota. Olemme sopineet, että vaikka seuraajamäärä kasvaisi kuinka suureksi tahansa, minun palkkio ei nouse (pl. infkaatiokorjaus) niin kauan kun teen A-klinikkasäätiön kanssa yhteistyötä.

  • Kukaan tai mikään organisaatio ei vaikuta julkaisujeni sisältöön. A-klinikkasäätiön kanssa toki suunnittelemme julkaisuja yhdessä, mutta minulla on sosiaalisen median tekemisessä täysi taiteellinen ja sisällöllinen vapaus
  • En saa lääkeyhtiöltä mitään rahallista tai aineellista korvausta somessa tekemästäni työstä.
  • En omista lääkeyhtiöiden osakkeita
  • En koskaan puhu lääkevalmisteista kauppanimillä
  • En ole minkään puolueen jäsen, enkä aio sellaiseen liittyä niin kauan kun toimin ammatti-somelääkärinä
  • Kuulun lääkäriliittoon, päihdelääketieteen yhdistykseen ja pursiseuraan. Muita yhdistys/järjestösidonnaisuuksia minulla ei ole.