Yhteystiedot:

Tänä vuonna minulla on tavoitteena käydä puhumassa nuorille huumausaineiden haittavaikutuksista, päihderiippuvuuden kehittymisestä, rikollisuudesta ja vankilakierteestä mahdollisimman monessa paikassa. Koululuennot toteutetaan pääasiassa syksyllä 2023.

Olen saanut paljon pyyntöjä tulla puhumaan ja katson velvollisuudekseni vastata tähän pyyntöön parhaani mukaan. Opettajien ja kuraattorien lähettämät viestit alkavat usein “meillä on koulussa huumeiden kanssa ollut ongelmia”. Peruskouluille, lukioille, lastensuojelun yksiköille ja koulukodeille luennot ovat maksuttomia. Luennot rahoittaa A-klinikkasäätiö.

Huumeiden kokeilut ja ongelmakäyttö on lisääntynyt tasaisesti koko 2000-luvun. Tämä näkyy sekä huumeiden vuoksi hoitoon hakeutuneiden että huumekuolemien määrän kasvuna. Tyypillisesti huumeiden käyttö on yleisempää nuorten ja nuorten aikuisten
keskuudessa. Ongelmakäyttö oli yleisintä 25–34-vuotiailla ja toiseksi yleisintä 35-44 vuotiailla. Huomionarvoista on, että 15–24-vuotiaiden ongelmakäyttö oli lähes yhtä yleistä kuin 35–44-vuotiaiden. Näyttäisikin siltä, että Suomessa on nuori sukupolvi amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttäviä. Tämä joukko on myös suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Tällä hetkellä koulukiertue on valitettavasti täynnä.